Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy
Strona główna
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Aktualności PCPR
•  Aktualności
  Informacje ogólne
•  Dane teleadresowe
•  Struktura Organizacyjna
•  Akty Prawne
  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
•  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
•  Zasady wydawania karty parkingowej
•  Wnioski Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Powiat
•  Zostań rodzicem zastępczym
•  Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Powiat
•  Rodziny zastępcze
•  Placówki opiekuńczo- wychowawcze
•  Dom Pomocy Społecznej
•  Ośrodki Wsparcia
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
•  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
•  Wnioski dotyczące dofinansowania ze środków PFRON
•  Programy PFRON
  Pilotażowy Program "Aktywny Samorząd"
•  Informacje o programie 2015r.
•  wnioski 2015 r.
•  Informacje o programie 2014r.
•  wnioski 2014 r.
•  Informacja o programie 2013r.
•  Informacje o programie 2012r.
•  wnioski 2012/2013
  Sprawozdania
•  Sprawozdania
  Strategia
•  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Brodnickim na lata 2009-2015
  Nabór na wolne stanowisko pracy
•  nabór na wolne stanowisko pracy
  Konkursy ofert
•  Konkursy ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
•  Rozstrzygnięcie ogłoszonych konkursów
•  Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (2011)
  Archiwum
•  Europejski Fundusz Społeczny
•  Zamówienia publiczne
Pomoc
Statystyki


376602
od 28 listopada 2008

 

 

 

Serdecznie witamy Państwa na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Brodnicy.
Zaprezentujemy Państwu naszą działalność oraz strukturę organizacyjną.
Przekażemy niezbędne informacje dotyczące realizowanych zadań

z zakresu pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

osób niepełnosprawnych, rehabilitacji zawodowej i społecznej

a także z zadań wynikających  z zawartych

przez organ powiatu umów i porozumień.

 

                             Dyrektor

                                                                                                  Izabella Lewandowska